Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Ordinul MDLPA nr. 817/2021, a aprobat „Procedura privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici”.

Ordinul de aprobare  a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.667 din data de 06.07.2021, iar Procedura a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.667 bis.

Specialiștii interesați de accesul în profesiile reglementate de verificator de proiecte și de expert tehnic sunt rugați să urmărească informațiile publicate pe pagina de internet a MDLPA, rubrica Atestări tehnico-profesionale pentru a fi la curent cu calendarul viitoarelor sesiuni de atestare tehnico-profesională și cu demersurile necesare pentru actualizarea dosarelor de înscriere depuse anterior.

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului MDLPA nr. 817/2021, cererile pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesionale se transmit către MDLPA doar în perioada prevăzută în cuprinsul Procedurii: în termen de 30 de zile de la data anunțării calendarului sesiunii de atestare tehnico-profesională.