Programul Interreg Europe pentru perioada 2021-2027 a fost adoptat de către Comisia Europeană prin decizia COM(2022)4868 din 5 iulie 2022.

România, alături de cele 29 State Europene participante în program (UE27 plus 2 State partenere cu statut special: Norvegia și Elveția) va beneficia de participarea în proiecte de schimb de experiență pentru a consolida capacitatea instituțională a autorităților publice, în special a celor mandatate să gestioneze un anumit teritoriu și a părților interesate.

Cu un buget total de 474,35 milioane Euro (din care 379,5 milioane euro buget din FEDR), Programul a încheiat primul apel, activ în perioada 5 aprilie – 31 mai 2022. Din cele 134 cereri de finanțare depuse, 70 sunt parteneri sunt din România, prefigurându-se premisele de a rămâne 4-a țară europeană (ca număr de parteneri) care beneficiază de fonduri ale Interreg Europe.

Pentru mai multe informații urmăriți https://www.interregeurope.eu/ și Interreg România - https://www.facebook.com/Interreg-Rom%C3%A2nia-116123640999049