A fost publicată versiunea în limba română a „Agendei teritoriale 2030. Un viitor pentru toate teritoriile”, care este însoțită de „Atlasul pentru Agenda teritorială 2030. Hărți privind dezvoltarea teritorială la nivel European”. Ambele documente pot fi accesate pe pagina dedicată promovării și implementării Agendei Teritoriale 2030, disponibilă la următorul link https://territorialagenda.eu/ro/#.