Reînnoirea sprijinului pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal aferente structurilor suport pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației”

Începând cu luna decembrie 2020 a început implementarea proiectului „Continuarea sprijinului pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal aferente structurilor suport pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice”, cod SMIS 154152, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POR 2014-2020 Axa prioritara 12 Asistenta Tehnica.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 37 de luni, de la  1 decembrie 2020 până la  31 decembrie 2023 și a are ca obiectiv general asigurarea sprijinului pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional în vederea implementării, managementului, evaluării, informării și promovării Programul Operațional Regional 2014-2020 și închiderii POR 2007-2013.

Obiectivul specific al proiectului este rambursarea parțială a cheltuielilor cu drepturile salariale aferente personalului structurilor suport pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației in perioada decembrie 2020 - decembrie 2023

Beneficiarul proiectului este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Valoarea totală eligibilă aprobată a proiectului: 25.742.738,40 lei, din care FEDR nerambursabilă 13.177.372,95 lei.

dru@mdlpa.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020