Eveniment de informare privind lansarea primului apel de proiecte finanțat prin Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) 2021-2027, Berzasca, jud. Caraș-Severin, 22 septembrie

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național de Contact pentru Programul Transnațional Dunărea și succesorul acestuia - Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) 2021-2027 organizează în data de 22 septembrie 2022, la Berzasca, jud. Caraș-Severin, o sesiune de informare privind lansarea primului apel de proiecte finanțat prin Danube Region Programme.

Acesta este al doilea dintr-o serie de șapte evenimente ce vor fi organizate la Oradea (20 septembrie 2022), Berzasca, jud.  Caraș-Severin (22 septembrie 2022), Galați (27 septembrie 2022), Brașov (4 octombrie 2022), Islaz, jud. Teleorman (6 octombrie 2022), online (11 octombrie 2022) și București (13 octombrie 2022).

Sesiunile de informare sunt adresate potențialilor beneficiari ai programului (autorități publice naționale/regionale/locale, insituții de drept public sau privat, societăți comerciale etc.) și vizează în principal informarea acestora cu privire noul program de cooperare transnațională (Danube Region Programme), precum și la oportunitățile și condițiile de finanțare oferite de primul apel de propuneri de proiecte.

Primul apel de propuneri de proiecte este preconizat a fi lansat la sfârșitul lunii septembrie se va desfășura în perioada 28 septembrie - 18 noiembrie 2022, în doi pași și are un buget alocat de 91.753.091,38 euro, ce cuprinde fonduri FEDR, IPA și ENI.

Temele dezbătute în cadrul acestor sesiuni urmăresc familiarizarea potențialilor beneficiari cu Danube Region Programme, precum și cu termenii și condițiile  Manualului Aplicantului  pentru primul apel de propuneri de proiecte, elaborarea și scrierea proiectelor și aspecte privind acordarea cofinanțării naționale.

Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) 2021-2027 finanțează proiecte ce privesc integrarea politicilor din domeniile selectate în macroregiunea Dunării, prin proiecte ce beneficiază de un parteneriat transnațional extins, în conformitate cu prevederile comunitare şi în strânsă legătură cu obiectivele Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Persoanele interesate să participe la eveniment sunt rugate să se înscrie la următorul link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zCi0g3sT3C4LbGiUDUyWxXNb95ODX8qmJJvSX5ZDOf7s6A/viewform sau printr-un e-mail la adresele: alina.mihalache@mdlpa.ro ori simona.arghire@mdlpa.ro.

Menționăm că această înscriere vizează doar evenimentul de la Berzasca, urmând ca pentru celelalte să fie pusă la dispoziție o altă modalitate de înscriere.

Având în vedere faptul că fiecare dintre evenimente dispune de un număr limitat de locuri (50 de pers.), rugăm organizațiile interesate să restrângă participarea la un reprezentant.

Agenda evenimentului