Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației demarează procesul de selecție a partenerilor relevanți cu statut de membru și observator în cadrul Comitetului de monitorizare pentru Programul Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027, program care a fost transmis oficial Comisiei Europene spre aprobare, în data de 1 aprilie 2022.

Versiunea oficială transmisă Comisiei Europene este disponibilă la următorul link: https://interregviarobg.eu/assets/2022/01/ip-vi-a-ro-bg-approved-ro.pdf.

ANUNȚ