Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației demarează procesul de selecție a partenerilor relevanți cu statut de observator în cadrul Comitetului de monitorizare pentru Programul Interreg VI-A România-Repubica Moldova 2021-2027, program care a fost transmis oficial Comisiei Europene spre aprobare, în data de 30 iunie 2022.

Versiunea oficială transmisă Comisiei Europene este disponibilă la următorul link: https://ro-md.net/images/Interreg_NEXT_ROMD_Trimis_CE.pdf

ANUNȚ SELECȚIE

Termenul de depunere este 15 decembrie 2022.