Partnership for a better future

Programul Interreg V-A România-Ungaria invită toate persoanele interesate să participe la evenimentul anual, respectiv la conferința pe tema capitalizării organizată online în data de 25 noiembrie 2021, cu începere de la ora 11.

Sub titlul A brige for shaping the future, conferința urmărește să sublinieze utilitatea continuității perioadelor de finanțare și construirea pe baza rezultatelor obținute, ușurând astfel tranziția către viitorul Program Interreg între cele două state partenere, pentru perioada 2021-2027.

De altfel, conferința este menită să evidențieze realizările cooperării transfrontaliere și să prezinte viziunea și prioritățile de finanțare pentru perioada de programare 2021-2027. Intenția noastră este de a crea un context potrivit pentru împărtășirea cunoștințelor și pentru schimbul de informații privind valorificarea, dar și încurajarea reutilizării cunoștințelor dobândite în cadrul proiectelor precedente.

Evenimentul va debuta cu o sesiune despre importanța stabilirii tendințelor viitoare pe baza evoluțiilor anterioare, sesiune urmată de discuții de grup care se vor concentra pe abordarea domeniilor: natură, cultură, riscuri, sănătate/îngrijire medicală și teme privind cooperarea.

În vederea participării, este necesară înregistrarea la: https://eveniment.interreg-rohu.eu/registration/.

Evenimentul este organizat în limba engleză, dar va beneficia de traducere simultană în/din limbile română-maghiară-engleză.